یورد

یورد


یورد
در زندگی ایلیاتی هیچ‌چیز به اندازه‌ی محلّ برپایی سیاه‌چادر و آغُل و به‌طورِ کلی جایی که به آن «یورد» می‌گویند اهمیّت ندارد. تنها چیزی که در زندگیِ سیّار و بی‌تعلّقِ ایلیاتی ماندگار می‌مانَد، یورد است. یورد، خانه است. چیزی فراتر از خانه. ادامه نوشته