تجربه ی تازه

تجربه تازه

تجربه تازه


در ادبیات فارسی و ادبیات جهان حتی، ابراهیم های زیادی وجود دارند. ما داستان بعضی از آن ها را شنیده ایم، خوانده ایم، دیده ایم و داستان بسیاری شان را هم نمی دانیم. با این حال، از بین تمام این ابراهیم ها، دو ابراهیم هستند که بیش از دیگران به هم شبیه اند. ادامه نوشته

اینجا شب است

پاییز پرستوی سفید

پاییز پرستوی سفید


پاییز پرستوی سفید
شما نعمتید؛ چیزی مثل سلامتی.
اینجا شب است؛ تاریکی محض و ساکت‌تر از همیشه. مدتهاست قلمم را بوسیده‌ام و گذاشته‌ام کنار. دُرُست از همان موقعی ک ثمره‌ای در نوشتن ندیدم جز تازه شدن داغِ دل؛ همان وقتی ک هرچه نوشتم غصه‌ی دلم بیشتر شد و بیشتر شد و بیشتر. همان لحظه‌ای ک دیگر همان یک نفر هم نبود ک نوشته‌هایم را بااشتیاق تحویلش دهم و باالتهاب، منتظر پاسخش بمانم. ادامه نوشته