هلاکِ ما

درباره‌ی سعدی


آثار و اندیشه‌های سعدی، از اندک هواهای تازه‌ی ادبیات فارسی است. روزنه‌ی باارزشی که بخشی از دیوارِ تیره و تباهِ ناکامی‌ها و رنج‌های روزگارهای سپری‌شده این قوم را از فقرِ انسان‌دوستی نجات داده است. بدونِ سعدی، دستِ تمدّنِ ایرانی از خیلی از داشته‌های اندکش در بابِ مهر و آزادگی و عشق و شفقتِ دلیرانه خالی است. ادامه نوشته