از سال‌های ابری تا سال‌های بی‌اَبر

از سال‌های ابری تا سال‌های بی‌اَبر

از سال‌های ابری تا سال‌های بی‌اَبر


(یادداشتی در نکوداشت علی‌اشرف درویشیان)

علی‌اشرف درویشیان از آن تک‌درخت‌های سمج و صبوری بود که از دلِ رنج‌ و آشوب‌ و در‌به‌دری‌ سر برمی‌آورند. او به‌طور حیرت‌آوری تمام شرایطِ نویسنده‌نشدن را داشت و نویسنده شد! هر کس جای او بود، هر کس به اندازۀ یک روزِ او با آن‌چنان رنج‌ها و تنهایی‌ها و محرومیّت‌هایی دست به گریبان می‌شد، حتّی فکر نوشتن هم به ذهنش خطور نمی‌کرد. درویشیان امّا نوشت و به گواهی بیشترِ دوستان و غیردوستانش خوب نوشت. ادامه نوشته