راه های نرفته

پاییز پرستوی سفید

پاییز پرستوی سفید


“پشیمونی کارای نکرده دل آدمو خون میکنه، آدمو پیر می کنه، پشیمونی راه های نرفته آدمو خورد و خمیر می کنه.”
جمله های بالا شاید جمله های ساده و روز مره ای باشد که خیلی اوقات با اونها درگیر بودیم ولی نمی دونم چرا خواندن اونها در. “کتاب پاییز پرستوي سفید” يه حس دیگه ای رو بهم داد پشیمونی کار های نکرده واقعا تلخی اش و دردناکی اش در درونم غوغا کرد…. خیلی کتابتون رو دوست دارم و خیلی برام دلنشین بود. فضای داستان کتاب ریشه در اصالتم داشت. می دونین اقای دکتر من هم يه دختر عشایر هستم که فضای داستان کتابتون انگار با تمام وجودم ريشم و خونم عجین بود. همه دل نوشته های راوی داستان عین دل نوشته های من بود و… به هر حال خواستم با این نوشته ها مجددا بهتون تبریک گفته و تحسین اتون کنم. امیدوارم در آینده باز هم کتابهایی از شما با همین سبک و سیاق بخونيم 🌹🌹🌹

چادر سفید مدرسه عشایری

پاییز پرستوی سفید

پاییز پرستوی سفید


تقدیم به فرزند شایسته ایل

استاد دکتر سلیمی کوچی

ستاره ای که در چادر سفید مدرسه عشایری و از میان ظلمات زمان طلوع کرد و اینک چون خورشیدی فروزان در آسمان علم و معرفت می درخشد.

اسماعیل مردانلو