عکس نوشته ها

tree66
tree66

کاش مثلِ درخت‌ها بودیم درخت‌ها که ریشه‌های‌شان در تاریکی چشم باز می‌کنند و شاخه‌های‌شان به نور می‌رسند کاش مادرم اینجا بود و می‌گفت که چرا من با آن همه ریشه که در تنِ روشنِ او داشتم شاخه‌هایم را در تاریکی‌ جا گذا

Zoom
photo_2017-11-07_00-44-05
photo_2017-11-07_00-44-05

گاهی یک نف می شود تمام کست

Zoom